profil
Google
 
Meniny na web

Počasie

MENU

ProfilPonuka služiebSenzorové osvetlenieThermoshieldFotogalériaKontakt

Práce vo výškach s použitím horolezeckej a speleologickej techniky

 

ThermoShield

 

Výhody náterov ThermoShield

- Výrazná úspora nákladov na kúrenie a klimatizáciu 

- Priepustnosť pár, umývatelnosť

- Vysoká elasticita 

- Odolnosť proti chemickým a klimatickým vplyvom

- Vysoká životnosť a stálosť farieb 

- Výraznou mierou prispieva k zníženiu výskytu plesní, rias a alergií 

- Mnohonásobne predĺži životnosť budov 

 

Čo je vlastne ThermoShield?

ThermoShield je súbor multifunkčných špičkových povrchových náterov používaných predovšetkým v stavebníctve a to na

fasády, strechy, interiéry a technické konštrukcie. Jedinečné vlastnosti ThermoShieldu sa starajú o útulnú, pohodovú

klímu vo všetkých budovách. Pomáhajú šetriť náklady na kúrenie i klimatizáciu a veľmi účinne chránia fasády a strechy

pred škodlivými vplyvmi rôznych poveternostných podmienok. Významnou mierou zabraňujú starnutiu a zvetrávaniu

stavebných konštrukcií. 

Mechanizmy účinku ThermoShield sú doložené početnými skúškami, testami a referenciami. Okrem technických

parametrov boli preverované predovšetkým vlastnosti významne ovplyvňujúce úspory energie. ThermoShield je špičkový

ekologický produkt, ktorý ponúka veľké spektrum možností úpravy. po dlhú dobu chráni stavebnú konštrukciu, vytvára

zdravý životný priestor a príjemnú klímu v miestnosti. Pritom je ThermoShield v pomere cena/výkon rovnako výhodný

ako normálna, vysoko kvalitná disperzná farba. 


ThermoShield chráni váš dom, vaše zdravie i vašu peňaženku

Aplikovaný ThermoShield postupne transportuje zo stavebnej konštrukcie vlhkosť, ktorú murivo absorbovalo po celé

roky. Takto ošetrený plášť budovy sa pritom chová ako ľudská koža pri potení. Pri difúznom odparovaní je z povrchu

steny odoberané teplo. Vnútro budovy sa tak účinne zbavuje nadbytočného tepla. Aby tento dôležitý proces mohol

prebiehať nerušene, náter je chránený vlastnou reflexiou škodlivého podielu slnečného žiarenia pred zničením. Proti

nežiadúcemu zahrievaniu povrchu budovy oslnením, pôsobí ThermoShield v súhre s pojivom nezávisle na použitom

odtieni. 

Výsledok: v letných mesiacoch dochádza k citeľnému poklesu teploty v interiéri a zníženiu nákladov na klimatizáciu

 

Aplikácia ThermoShieldu

Produkty ThermoShield sa spracovávajú ako konvenčné farby. Dajú sa bez problémov nanášať na podklady ako omietka,

betón alebo kov, špeciálne úpravy alebo zvláštne prípravy nie sú potrebné. Nanášanie sa prevádza valčekom alebo

štetcom, pri väčších plochách môžeme použiť taktiež airless striekacie prístroje. Ochranná membrána zasychá plynulo.

Behom spracovania, ani po jeho skončení sa neuvolňujú žiadne zdraviu škodlivé výpary. 


Ako funguje ThermoShield?

Membrána ThermoShield šetriaca energiu sa skladá zo špeciálneho spojiva na vodnej báze, v ktorom sa nachádzajú

milióny vákuovaných sklokeramických dutých teliesok (bubble) o malom priemere (20 až 120 mikrometrov). Vrstva

náteru po zaschnutí polymerizuje na elastickú, hustú štruktúru, ktorá je ale zároveň priepustná pre vodné pary, s hrúbkou

cca 0,3 mm (membrána). Zvláštnosti tejto membrány sa podieľajú na úsporách energie. Tak vzniká komplex z rôznych

fyzikálnych efektov, ktoré môžeme všetky nájsť v tenkej membráne. Vedecký výraz pre toto znie "Povrchový náter s

endotermickými efektmi". Týmto sa v konštrukcii chránených pomocou Thermoshieldu znížia tepelné straty a zredukujú

sa náklady na kúrenie budov o 20 - 30%, náklady na chladenie v lete, popr. v teplých klimatických pásmach sa môžu pri

neizolovaných konštrukciách znížiť o 30 až 60%


Príjemné teplo v zime

Termokeramická membrána Thermoshield Interieur sa stará o rovnomerné rozloženie tepla v miestnosti. Teplotný

rozdiel medzi podlahou a stropnou časťou tak môže robiť menej ako 1 °C. Súčasne sa zabráni tvorbe kondenzátu na

stenách a tvorbe plesní. Môže sa tiež obmedziť vetranie, pri ktorom draho získané teplo doslova vyletí oknom. Steny

vybavené náterom ThermoShield vytvárajú veľký keramický povrch zložený z dutých guličiek, ktoré vedú teplo, a preto

pôsobia behom studených mesiacov podobne ako kachlová piecka, ktorá vyžaruje svoje príjemné teplo do miestnosti.

Náter vďaka svojim vlastnostiam a značne zväčšenému povrchu stien rýchlo a dobre rozvádza sálavé teplo od tepelného

zdroja do vzdialenejšieho povrchu stien a stropu. Súčasne sa "vytiahne" nadmerná vlhkosť zo stien a odvádza sa do

vzduchu. To je rozhodujúce pre izolačný efekt, lebo suché steny izolujú omnoho lepšie ako vlhké. Z praxe je bezpečne

doložené, že sa tak dá ušetriť až 30% nákladov na kúrenie.

Thermoshield je zvlásť vhodný pre alergikov a astmatikov, lebo neuvoľňuje žiadne známe alergény. Nedochádza ani k

zaťažvaniu vzduchu v miestnosti, pretože náter je bez emisií. 


Dlhotrvajúca ochrana pre vašu fasádu

Taktiež náter na fasády ThermoShield Exterieur je výnimočný. Množstvo odolných mikrokeramických guličiek, ktoré sa

v elastickom spojive pohybujú, bránia, rovnako ako ľudská koža pri kúpaní alebo sprchovaní, preniknutiu vody do

podkladu. Vysoká odolnosť proti znečisteniu, vplyvom životného prostredia ako je smog, kyseliny, soli, ozón a

ultrafialové žiarenie, a enormná elasticita zaisťujúca dlhodobú ochranu, ktorá zabraňuje tvorbe trhlín spôsobených

krehnutím a starnutím. Trhlinky spôsobené pnutím sa silno zredukujú, pretože tepelná ochrana značne redukuje rôzne

dilatačné pohyby stavebných materálov. ThermoShield je odolný proti extrémom počasia napr.: prudkému dažďu,

krupobitiu alebo sneženiu, znižuje riziko nežiadúceho "ozelenenia" fasády, takže nevytvára živnú pôdu hubám, lišajníkom

a machom. ThermoShield zvyšuje izolačnú schopnosť muriva, aj napriek tomu,a by ho uzavrelo. Má tak úplne podstatnú

výhodu oproti iným opatreniam, ktoré majú rovnako za cieľ redukciu odvádzania tepla. Niektoré iné opatrenia často

murivo uzatvárajú a tým ho zadusia (alebo dokonca v najhoršom prípade "utopia").
Ochranný štít vašej strechy

ThermoShield TopShield výborne plní funkciu ochrany strešných krytín pred prudkým dažďom, krupobitím a snehom,

zostáva elastický vo vysokom teplotnom rozsahu od -40°C do +150°C. Netreba sa obávať tvorby trhlín vzniknutých

vytvrdzovaním. 

TermoShield je technológia najvyššej kvality náterových hmôt pre fasády, strechy, interiér, drevo a kov. 

Dlhotrvajúca tepelná ochrana. 

Výrazná regulácia chladenia a vyhrievania. 

Technológia termokeramických membrán v stavebníctve. Vysoká úspora energie.

 

 

 

mobil: 0918 656 014
e-mail: anton.kusnir@centrum.sk